Google
 

Dinalaw ni Gloria si Corazon sa ospital, ngunit naroroon pa rin ang pait at galit ni Corazon para sa bisita.


Sa ospital ay hindi sinasadya na magkita muli ang landas nila Samuel (Mateo) at Gloria. Ngunit hindi pinansin ni Mateo si Gloria bagkus ay dumiretso ito sa higaan ni Corazon, na labis na ipinagdamdam ni Gloria.
Samantala nagpunta sa manghuhula si Lena para malaman ang tungkol kay Joaquin. Sinabi ng manghuhula na mahal pa rin siya ni Joaquin at babalikan pa siya. Ngunit hindi raw dapat gustuhin ni Lena ang panahon ng pagbabalik ni Joaquin.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!