Google
 

Dinala ni Jared ang balot sa yelong si Lastikman sa kanilang spaceship. Awang awa naman si Cynthia sa kanyang anak.


Samantala, nangalap na ng mga kawal si Jared para sa kanyang pamumuno sa Pilipinas. Si Frosta ang punong tagapamahala sa mga kawal.


Samantala, nakatakas si Cynthia sa hideout nila Jared at sa paningin ni Frosta na abala sa pamumuno ng mga kawal. Ngunit dahil ubos na ang gamot, nawala na ang kanyang pagpapalit anyo at naging si Ruth na muli.
Dumiretso siya sa bahay nila Miguel at nagpakilala bilang kanyang ina.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!