Google
 

Nalaman ni Ysay kay Victoria na nakipagdeal sa kanya si Mito upang hindi na mapunta ang deal ni Prince Hugo sa Rosario's Cucina. Pag-uwi ni Ysay ay inabutan niya si Mito na nakikipag-usap kay Tsang Trining.

Hindi makasagot ni Mito nang tanungin siya ni Ysay kung totoo nga ang sinabi ni Victoria.

Kaya naman nakapagdesisyon si Ysay na ituloy na lamang ang laban kay Victoria na mag-isa.

Samantala, dahil sa nagdadalawang isip na si Prince Hugo sa pakikipag-deal nito sa Victoria's, gustong makabawi ni Victoria. Kaya tinawagan niya si Christina upang may ipagawa sa kanya.


Si Christina nga kaya ang may gawa ng pag-sabog na ito?
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!