Google
 

Nalaman ni Jared kay Lagablab na hindi lang apoy ang kahinaan ni Lastikman, pati na rin sa matinding lamig ay nanghihina ito at hindi makagalaw. Nakaisip si Jared ng bagong kakalaban kay Lastikman.


At ito ay si Ayessa White, ang ina nila Yellena at Ryan. Isang plano ang naisip ni Jared upang maging mabisang kalaban ni Lastikman si Ayessa.
Ipapakita ni Jared kay Ayessa ang labanan nila Ryan as Lagablab at ni Lastikman.

Ngunit kapag aatake na si Lastikman kay Lagablab ay tatanggalan ni Jared ng kapangyarihan si Lagablab at ipapabaril upang lumitaw na namatay si Lagablab sa labanan nila ni Lastikman.Siyempre pa magagalit ng husto si Ayessa kay Lastikman.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!