Google
 

Ang pinakaiingatang lihim ni Jared ay narinig at nalaman ni Cynthia!


Narinig ni Cynthia ang usapan nila Jared at nalaman nito na ang pinagkukuhanan pala ng kapangyarihan ni Jared upang gumawa ng mga halimaw ay ang batong Liwata, na inilihim niya sa mga tga opisyal ng Harraian. Natuklasan niya ang kapangyarihan nito at dinala niya ito nang tumakas sila ni Ruth.

Magawa kayang sirain ni Cynthia ang batong ito?
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!