Google
 

Dinalaw ni Phillip si Ms. Minchin upang ipaalam na may mapa ng kayamanan si Sarah na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Kung magkataon na makita ni Ms. Minchin ang mapa, si Phillip na ang bahalang maghanap nito, at hati sila sa kayamanang makukuha.
Kaya naman bumait muli itong si Ms. Minchin kay Sarah. Ngunit nang tanungin niya si Sarah kung may iniwan sa kanyang kayamanan ang kanyang ama, ang sagot ni Sarah ay ang manika niyang si Emily.


Samantala, nagkamalay na si Christopher, ang ama ni Sarah. Si Sarah kaagad ang naalala nito kaya naman nang magkamalay ay nagmamadali na umalis kahit na hirap pa sa mga sugat nito.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!