Google
 

Dahil sa pagkainis nito kay Sarah, kinuha ni Lavinia si Emily at inilibing ito.
Kaya naman pagbalik ni Sarah sa kanilang tulugan at nang hanapin niya si Emily ay hindi na niya ito makita.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!