Google
 

Dahil na rin sa palusot ni Picolino, pinalaya na ni Miss Minchin sina Becky at Sarah.

Kaya buo at magkakasama na muli sina Eidelweis, Becky. Sarah at sina Chester at Emily.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!