Google
 

Umaatake na si Beautiki, at ang una nitong biniktima ay ang lalaking nanloko sa kanya. Binyag ng anak nito kaya pinuntahan sila ni Beautiki sa simbahan.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!