Google
 

Nalaman ni Ysabella na ang kausap niya ngayon ay ang gumawa ng mga paintings ng kanyang ina na kinokolekta nya ngayon. Ang kausap niyang si Fernando ay walang iba kungdi si Moonlight.
Samantala, buong akala ni tsang Trinidad na si Fernando ang ama ni Ysay, ngunit pinasinungalingan ito ni Fernando at sinabing buntis na si Rosario bago pa man sila nagkaroon ng relasyon.0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!