Google
 

Ang HOH game for the week ay tinawag na Pendulum Bowling. Ang isang housemate ay sasakay sa pendulum, samantalang ang ibang housemate ay magsusuot ng bowling pin costume. Paramihan ng mapapatumbang human bowling pins.Ang mga nominated na housemates ay kasali rin. Kapag nanalo sila sa game na ito, at sila ay naevict, sa 2nd placer mapupunta ang power of automatic nomination. Although may immunity ang HOH, hindi na maaalis sa kanila ang pagiging nominated for eviction.Samantala, ano na ang desisyon ni Gaby? Aalis ba siya, o mananatili sa loob ng bahay?

At ano ito, si Ethel, gusto na ring umalis ng bahay ni kuya? Watch the videos na lang...0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!