Google
 

Inabutan ni Reno si Jordan sa apartment nila ni Lima. Siyempre pa, masamang masama ang loob nito.
Samantala, pilit na pinagbabati ng dean sina Victoria at Ysay.


Y1210p1
Uploaded by kapover0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!