Google
 

Nababahala si Cynthia Evilone dahil sa pagtatanong ni Miguel tungkol kay Ruth Abelgas. Si Ruth at si Cynthia ay iisa.Kaya naman nag-imbestiga itong si Cynthia tungkol sa katauhan ni Miguel. Nang makausap niya si Dolores, dito niya nalaman na napulot lang pala ni Caloy si Miguel, at nang mapulot ito ay hindi maintindihan ang mga sinasabi.


Nang sabihin niya kay Jared ang tungkol sa nalaman kay Miguel, naisip ni Jared na maaaring isang Harraian si Miguel.


Si Miguel naman, pumunta sa bahay nila Yellena upang maki-internet. Magre-research siya tungkol kay Ruth Abelgas at kung ano ang kinalaman nito sa Evilone Pharma.*Sorry for the inconvenience, but due to technical problems the audio stream was not encoded.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!