Google
 

Dahil sa pagkaka-aksidente ni Eli, nakakakita siya ng iba't ibang pangitain. Madalas, hindi niya nakikilala ang mga taong nakapaligid sa kanya.
Nagpatingin siya sa isang espesyalista, at maaaring isa ito sa mga tinatawag na "NDE", or near-death-experiences.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!