Google
 

Humiwalay ang spaceship na parte ng building ng Evilone Pharma, tangay ni Jared si Cynthia.Ngunit tama ang iniisip ni Miguel, hindi sila maaaring bumalik ng Harraio dahil wanted sila doon. Kaya ang spaceship nila ay paikot ikot lamang dito sa daigdig.


Nagagalit naman si Cynthia kay Jared dahil inilalayo siya nito kay Miguel.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!