Google
 

Dahil sa sakit ni Celine ay napilitang lumapit ni JB sa kanyang ina na si Corazon upang manghiram ng pera. Ngunit nagmatigas itong si Corazon dahil iniwan siya ni JB noon.
Subalit nagmakaawa itong si JB at lumuhod kay Corazon, bagay na nakapagpalambot kay Corazon, ngunti hindi niya ito ipinakita kay JB. Sa halip ay itinulak niya si JB at lumayo. Gustuhin man niyang tulungan ang anak, wala din siyang pera.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!