Google
 

Nakita na ni Miss Minchin si Sarah at itinakas niya ito mula sa pagkakakupkop nila Viola.
Samantala, pumunta si Crewe, ang ama ni Sarah, sa dormitoryo ng mga Minchin. Sa hindi inaasahang pangyayari, tiyempong dumating si Crissford kasama ang inaakala nitong si Sarah, na itinatwa naman ni Crewe.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!