Google
 

Isang bagay mula sa ama ni Sarah ang ibinigay ni Rama Dass kay Lavinia dahil inakala rin nito na si Lavinia si Princess Sarah. Ipinakita ito ni Lavinia kay Ms. Minchin, na labis na nagulat at naguluhan dahil ang inaakala nitong patay na ang ama ni Sarah ay maaaring buhay pa!Kinausap nito si Phillip tungkol sa ibinigay ni Rama Dass na galing sa ama ni Sarah. Tinanong nito kung totoong patay na ang ama ni Sarah dahil natatakot siyang mabuko ang kanilang pagpapanggap ni Lavinia.


Samantala may ibang plano naman si Phillip kay Christopher. At simula nang mawalay sa kanyang anak, muling nakita ni Christopher ang anak, ngunit sa isang estadong hindi katulad ng kanyang iniwan. Binantaan ni Phillip si Christopher na kung hindi sasabihin ang tungkol sa kayamanan ay papatayin niya si Sarah.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!