Google
 

Habang namimili si Celine sa may palengke ay may magnanakaw na nakakita sa kanyang cellfone.
Ngunit nagkataon naman na naroon si Onay at nahuli niya ang magnanakaw. Naibalik niya ang cellfone kay Celine.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!