Google
 

Gumamit ng makukulay na insekto si Alingasaw upang akitin ang mga bata at maipon sila.
Sa isang hide-out, ginawang bihag ni Alingasaw ang mga bata. At sa pamamagitan ng TV ay nanawagan kay Lastikman.
Sa kanilang sagupaan, nanghina si Alingasaw, subalit mayroon pala siyang kasama. Si Morphino pala ay nag-anyong bata, at kabilang sa mga batang kanyang ginawang hostage.
Samantala, sinabi ni Miguel kay Cynthia ang tungkol sa nalalaman niya tungkol kay Aggadon (Jared). Noong una ay ayaw maniwala ni Cynthia, pero sinabi niya kay Miguel na kakausapin niya si Jared. Itinanggi naman ito ni Jared, ngunit may itinurok siya kay Cynthia upang mawalan ito ng malay.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!