Google
 

Itinakas nila Boy at Tina si Patria sa ospital. Sa may likod sila dumaan kung saan hinihintay sila ni Bernardo. Bago pa man ay tinawagan ni Bernardo si Andrew upang makipagkita sa kanya. Ano kaya ang pinaplano ni Bernardo?

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!