Google
 

Nahuli ni Lima ang kanyang kapatid na si Albert na kausap si Ysay. Wala nang nagawa si Albert kungdi ang ipaliwanag ang mga pangyayari. At dito inamin na rin niya kay Lima na mali ang kanyang naunang plano, napatunayan niyang mabait at walang kasalanan si Ysay sa pagkamatay ni Andrew, at natutunan na niyang mahalin si Ysay. Habang kumakain ang mag-iina ay naitanong ni Victoria si Ysay. Sa takbo ng usapan, nabatid ni Victoria na pumapalpak na ang plano ni Albert. At nahalata din niya na parang natututunan nang mahalin ni Albert si Ysay.











0 Comments:

Post a Comment




 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!