Google
 

Matindi ang binitiwang hamon ni Trinidad kay Andrew (Albert). Dahil kung sila nila Ysay daw ang magsasampa ng kaso laban kay Victoria ay siguradong walang mangyayari, pero kung ang katulad niyang isang Amarillo ang magsasampa ng kaso, maaaring may mangyari, kaya si Andrew ang kanilang pinapagsampa ng kaso.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!