Google
 

Lumusob ang "monster" sa playground ng village kung saan naroon ang batang babaeng gustong kaibiganin ni Miguel, ang village kung saan pinagbabawalan ni Caloy si Miguel na pumunta.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!