Google
 

Dinalaw ni Ysay ang libingan ni Andrew nang makalabas ito ng ospital. Dito pa lang niya lubusang napagtanto na patay na nga si Andrew.Dahil sa mga nangyari ay tila wala na sa sarili itong si Ysay. Ang karinderya na itinayo nila ay hindi mabenta dahil hindi masasarap ang niluluto ni Ysay. Ilang buwan ding ganito ang sitwasyon, at dahil sa nakikitang kawalang pag-asa kay Ysay ay hindi napigilang magbuhos ng sama ng loob si Alex na nauwi sa pagsasagutan nila ni Ysay.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!