Google
 

Dahil sa pagkamatay ng ama ni Miguel, isang responsibilidad ang inihabilin sa kanya ng kanyang ama - ang ipagtanggol ang naaapi. Ngayon, siya na si Lastikman.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!