Google
 

Magkakaharap sina Miguel at Ryan (Danilo Barrios) sa isang dance competition kung saan ang hangad ni Ryan ay ang fame samantalang si Miguel naman ay ang prize na scholarship. Sino ang mananalo sa dalawa?



Watch the videos to find out!








0 Comments:

Post a Comment




 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!