Google
 

Kumuha ng tauhan si Victoria upang salakayin sina Ysay, ngunit naroon pala si Albert. Tinangka nitong ipagtanggol sina Ysay, ngunit nasaksak siya ng mga tauhan ni Victoria. Hindi nila alam na anak ni Victoria si Albert.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!