Google
 

Dahil si Jon ang pinakamabilis mahulog sa game nilang "Crossing the Wall", siya ang maghahatid ng reward ng mga nanalo sa larong iyon. Siya ang "chocolate man". Wow, yummy...

Dahil mga hindi sanay sa gawaing bahay, isang special task naman ang ipinagawa ni Kuya kina Baron at Megan. Sila si HB at HG, ang HouseBoy at HouseBoy ni HOH, ang Head of Household.


Subalit likas ang katamaran at pagiging dependent nitong si Baron kaya pati ang kapatid na si Donnie ay nadamay at naparusahan.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!