Google
 

Dahil walang matutuluyan, nagpresinta si Phillip na sa bahay niya muna tumuloy sina Kalela.0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!