Google
 

Dahil gustong makaganti ni Eidelweis para sa mga panga-aping ginagawa nila kay Sarah, nagparamdam si Eidelweis sa mga nasa dormitoryo sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga gamit, at kung anu-ano pa.
Kaya naman nagpasya sina Ms. Minchin na ipa-bless ang dormitoryo.
Paano na si Eidelweis? Iiwan na ba niya sina Becky at Sarah? Aakyat na kaya siya sa langit?
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!