Google
 

Pinuntahan ni Ken ang bahay ng mga Evilone upang makausap si Jared tungkol sa pagkaka-frame up kay Miguel, ngunit may kakaiba siyang nasaksihan.Nakita niya kung paanong ang isang hindi niya kilalang babae ay naging si Cynthia Evilone nang turukan ito ng gamot ni Jared!At dahil kinausap ni Ken si Jared tungkol sa nasaksihan, papatayin na sana siya ni Jared ngunit nakatakas siya. Subalit kalaunan ay nahuli siya ni Jared at ipinatapon sa isang construction site kung saan ipapapatay siya sa nilikha niyang halimaw - si Alingasaw!0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!