Google
 

Bumalik na si Rama Dass sa kanilang tribo upang ibalita kay Christopher na hindi niya nakita si Sarah, kahit na tama ang lugar at ang taong dapat niyang kausapin.
Habang nag-uusap ang dalawa ay may mga bandido na lumusob sa kanilang tribo. Hinahanap nila si Crewe, na walang alinlangan namang nagpakita at sumama sa kanila.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!