Google
 

Dahil hindi na kayang sawayin ni Waldo si Lembot, sinabi nito na papupuntahin niya ang kanyang tiya Aulod upang kunin na lamang siya. Pumunta nga doon ang kanilang lola Aulod at susunduin na sana si Lembot, pero nagtago si Lembot sa kwarto, at tinakot naman ng mga Borats ang matanda.


Samantala, naaalala ni Krung-krung ang kanyang estudyanteng si Fei kapag nakikita niya si Lembot, kaya naman pumayag na itong turuan si Lembot ng Kung Fu.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!