Google
 

Dahil sa kagagawan ni Kevin, sumobra yata sa pakikinig ng tugtog ng citar ang mga tao kaya naging parang zombie na sila at hindi na sumusunod sa kanyang utos. Pati ang anak na si Jazz ay pinalibutan ng mga taong zombie. Pero may naisip si Kevin upang kontrahin ito.


Kinuha niya ang citar mula kay Shen Li Liang, at ito ang gagamitin niya upang makontra ang ipinarinig na cellphone tone ng citar. Pero ang maaari lang magpatugtog ng citar ay isang nilalang na may malinis na puso.


Kaya ibinigay nila ang citar kay Lem upang siya ang magpatugtog.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!