Google
 

Sa private laboratory ni Anton, kung saan gumagawa siya ng antidote pangontra sa pagpapalit anyo ng isang taong lobo, tinesting niya ang kanyang latest formula, ngunit sa kasawiang palad ay hindi siya nagtagumpay. Ngunit kinukuha ang kanyang expertise ng grupo ni Dr. Vivian Lee (Maritoni Fernandez).


Samantala, habang lumalapit na ang ika 21 na kaarawan ni Lyka, unti-unti nang nakikita sa kanya ang mga kakayahan ng isang taong lobo. Lumalakas na ang kanyang mga senses, at hindi ito nalilingid sa kanyang best friend na si Trixie, na isa palang bantay para sa grupo ng mga wayan na pinangungunahan ni Lady Elle.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!