Google
 

Tensyonado na ang mga wayan kung si Lyka nga ba ang kanilang hinihintay na huling bantay dahil nalalapit na ang pulang buwan. Kailangan nilang makasigurado na si Lyka na nga ang taong lobong iyon.


Samantala, dahil sa malakas ang pandinig ni Lyka, narinig niya ang hinagpis ni Noah sa pagkamatay ng kanyang mistah sa kamakailan nilang operasyon. Dinamayan niya si Noah, ngunit nagalit ang binata sa kanya.

Pero makaraan ang ilang pag-uusap, nakakuha ng lakas ng loob si Noah kay Lyka, at nagyakapan silang dalawa. Sa pagyakap nilang iyon, nagliwanag ang kanilang mga kwintas nang hindi nila namamalayan.
2 Comments:

  1. Anonymous said...
    thanks for uploading! much appreciated! looking forward for episode 18..
    Anonymous said...
    thanks for uploading! much appreciated! looking forward for episode 18..

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!