Google
 

Isang special party ang inihanda ng House of Elle para diumano sa isang bagong empleyado. Ngunit ang party na iyon ay isa lamang front para sa isang mas importanteng meeting.


At dahil formal party iyon, formal din ang suot ng mga personal staff ni Lady Elle, kasama doon ang personal assistant niyang si Lyka at personal bodyguard na si Noah. Nang magkita ang dalawa, hindi nila napigilan na mabighani sa isa't isa.
Ang party ngang iyon ay front lamang upang hindi mapansin ang isang secret meeting sa loob, ang meeting ng mga Waya, mga taong-lobo. Dito buong pagmamalaking sinabi ni Elle na nakita na niya ang kanilang tagapagligtas - sa katauhan ni Lyka.

Samantala, inatake ng matinding sakit itong si Lyka. Magiging taong-lobo na kaya siya?


1 Comment:

  1. doris said...
    patunay na magagaling na artista ang mga teatro(Waya members)..! it's about time to give them a break. Bravo to lady Elle..!

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!