Google
 

Natuloy na rin ang nai-promise na date ni Gian kay Nikki. Matapos ang kainan, hindi napigilan ni Gian na halikan si Mikki.


Matapos ang kanilang halikan ay isang tawag ang natanggap ni Gian. Tawag ito mula kay Brent, gustong makausap ni Gian si Karen, kapatid nito na may sakit. Hindi nagtagal ay namatay din si Karen.

Pinuntahan naman ni Brent si Mcoy upang pagalingin si Karen, ngunit nagalit si Mcoy dito at ipinaalala ang nakaraan ni Brent. Pangit pala ito at pina-gandang lalaki lamang ni Shen Li Liang.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!