Google
 

Hindi sangayon si Fabio sa kagustuhan ng Presidente at ni Antonino na palayain si Watashi, kaya gumawa siya at ang mga Neptune agents ng ibang mission. Hinanap ni Fabio ang antidote samantalang ang mga agents ang nag-retrieve kay Watashi.


Nagulat si Antonino nang makita si Watashi sa headquarters ng Neptune. Nang sabihin ni Fabio na nagkaroon sila ng ibang plano, nagalit si Antonino.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!