Google
 

Ipinasok ni Patria si Gillian sa isang go-go bar upang mabayaran nila ang ninakaw umano ni Gillian na alahas na ibebenta sana ni Patria. Todo iyak si Gillian.

Grounded naman si Andrew dahil sa nakalimutan nitong ibigay ang iniutos ng kanyang ama na project proposal.
Pinuntahan naman ng kapatid na bunso ni Gillian ang bahay ng mga magulang ni Andrew upang sabihin ang nangyari kay Gillian. Nakikinig itong si Andrew at dito niya nalaman na nagsimula ang lahat ng paghihirap ni Gillian sa iniwan niyang stuffed toy.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!