Google
 

Sa tulong ni Gen. Torres, naipaabot ni Leo Alicante kay Flor ang isang cellphone na magiging communication link nilang mag-ama. Nakausap ni Leo si Flor at si Rene Boy.Gumawa din ng paraan si Flor upang makapunta sa kwarto ni Jo, para marinig ni Jo ang boses ni Leo sa pamamagitan ng cellphone. Nang marinig ni Jo ang boses ni Leo, tumulo ang luha nito, tanda na naririnig ni Jo ang tinig ni Leo.
May planong tumakas ulit ang mga bata kasama si Jo at sa tulong na rin ni Leo Alicante. Gustong isama ni Wilma ang kanyang mamita dahil natatakot ito na maaaring may gawin sa kanya si Gary. Dahil dito ay nasabi ni Wilma kay Brigida ang plano nilang pagtakas, pati na ang balitang buhay si Leo Alicante.0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!