Google
 

Dahil sa marami na ang nagagalit sa ABS-CBN, ipinakita nila ang percentage ng mga votes ng nakaraang 10th and 11th eviction.

10th Eviction Night Percentage of Votes:

Housemate A - 20.83%
B - 18.19%
C - 18.00%
D - 17.84%
E - 15.60%
F - 5.79%
G - 3.75% - Nel's Votes


11th Eviction Night Percentage of Votes

Housemate A - 22.74%
B - 19.94%
C - 19.70%
D - 17.38%
E - 13.89%
F - 6.35% - Bruce's Votes

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!