Google
 

Dahil sa kakaibang katauhan ng anak ni Irroian ay pinapahuli sila, kaya naisipan ni Irroian na tumakas papuntang Daigdig. Ngunit habang tumatakas sila ay hindi pinalad itong si Irroian. Nakasakay naman ng spaceship si Eskappar at nakatakas ito. Habilin ng ama na hanapin ang ina pagdating sa mundo ng mga tao.Sa kabutihang palad ay nakarating sa Daigdig si Eskappar.Magkakatagpo ang landas ng batang Harraioang si Eskappar (Jairus Aquino) at si Kaloy (Jayson Gainza) sa isang ilog. Tatawid ng ilog si Kaloy nang biglang rumagasa ang isang malakas na agos at natangay siya. Iniligtas siya ni Eskappar at itinabi sa gilid ng ilog.0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!