Google
 

Si Jerhan Mama-o, isang Muslim, ang ika-7 na millionaire ng Kapamilya Deal or No Deal. Sa pagtatapos ng lago isang madamdaming Kris ang bahagyang naglabas ng damdamin dahil ilang linggo na lang ay matatapos na ang Kapamilya Deal or No Deal. Congratulations Jerhan!

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!