Google
 

Tinignan ni Albert ang kahon ng mga abubot ni Andrew. Nabasa niya ang sulat ni Ysay para kay Andrew at dito nalaman ni Albert ang tungkol sa sulat na ibinaon nila Ysay sa ilalim ng puno na kanilang muling huhukayin after 1 year.


Nagpaalam naman si Alex kay Ysay kung maaari siyang maiwan doon farm. Katatanggap lang sa kanya sa isang banda kaya ayaw na itong pakawalan pa ni Alex. Nirespeto naman ni Ysay ang kagustuhang iyon ni Alex.Sinubukan namang kausapin ni Andrew (Albert) si Ysay tungkol sa desisyon nito, ngunit nakapagpasiya na si Ysay at kailangan na raw nilang umalis.
Nang aalis na sila, nagpasya naman si Reno na hindi sumama sa kanila dahil may iba itong pupuntahan sa Maynila. Bago sila umalis ay bumalik sila sa loob ng bahay upang magpaalam kay Andrew (Albert).Ngunit habang nagpapaalam sila sa loob ng bahay ay siya namang biglaang dating ni Victoria sa farm. Gulat si Burdoy at hindi alam kung paano pipigilan si Victoria. Nakita rin ni Albert ang pagdating ng kanyang ina kaya pinigilan niya itong makapunta sa bahay. Ngunit huli na dahil siya ring paglabas nila Ysay ng bahay, kaya nagkatagpo sila sa may pintuan.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!