Google
 

Sa galit ni Albert kay Ysay ay pinakitaan niya ito ng progress chart ng business niya. Alanganin naman si Ysay dahil alam niyang nainsulto niya si Andrew (Albert).

Napansin naman ni Budong ang kakaibang ikinikilos ni Albert kay Ysay. Sagot naman ni Albert, kailangang mahirapan si Ysay katulad ng mga pinagdaanang hirap ni Andrew noon.Dumalaw naman sa bahay ni Victoria ang kanyang ina. Hindi siya kilala ni Lima. Gulat at galit na pinalayas ni Victoria ang kanyang ina pagkakita dito.
Samantala ay may project sana itong si Alex, ngunit nang malaman niya na ito ay para sa Victoria's Chicken, kaya hindi niya ito tinanggap. Nakita ni Lima sina Ysay (hindi alam ni Lima na si Alex ang napili niya para sa commecial nila) at nagulat ito.Tinawagan kaagad ni Lima si Albert kaya pinuntahan ni Albert ang bahay nila Ysay. Nagkasagutan sila dito at nauwi sa palitan ng hindi magagandang salita. Nagulat si Ysay sa mga pagbabago na ito ni Andrew (Albert), kaya nang sinabihan sila ni Albert na "kaya walang nangyayari sa inyo" ay sinampal siya ni Ysay at sinabing "Sino ka? Hindi ikaw si Andrew".0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!