Google
 

Dahil sa sinabi ni Andrew (Albert) ay hindi nakapagpigil si na magsentimyento. Muling ibinalik ang mga issue tungkol sa ina nitong si Victoria, ang mga utang na loob nila sa kanya noong sila ay nangangailangan, pati na ang dapat sanang pag-alis ni Ysay abroad. Ang alam ni Albert ay pinagbigyan si Ysay ng 2 months para mag-stay, pero ang totoo ay hindi na siya aalis pa. Dahil sa mga narinig ay natauhan si Albert. Kaya naman nag-iba ang ihip ng hangin at niyaya niya muli ang mag-anak sa farm.Sa pag-empake nila Ysay ay hindi napigilan ni Albert ang ibulalas na "Kaya ka pala minahal ni Andrew" (not the exact words). Hindi naman masyadong narinig ni Ysay ang sinabing iyon ni Albert, kaya pinaulit niya ito, ngunit hindi na inulit pa siyempre ni Albert.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!