Google
 

Hindi nakayanan ng mga Kung Fu Kids ang kapangyarihan ng taong palaka, kaya naman naisipan ni Lem na tawagin si Sunshine, ang kanyang uwang, na walang iba kungdi ang Scarab ni Jafar. Natalo nito ang taong palakang si Crispin.


Samantala, nilusob sila ng mga shadow ninjas. Nakuha sa kanila ang Scarab ni Jafar, na ngayon ay bato na dahil nagamit na ang kapangyarihan. Pero may natuklasan si Master Kung, may kapangyarihang taglay si Moira, ang makuha o makopya ang kapangyarihan ng iba. Kaya naman nadagdagan na naman ang mga Kung Fu Kids.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!