Google
 

Dahil sa mga nakaraang pangyayari, ibinigay na ni Carmela kina Giancarlo si Pamela. Tuwang tuwa naman si Giancarlo nang makita ang batang itinuring na rin bilang nakababatang kapatid.


Samantala, simula na ang laban ni Alessandro laban kina Fabio, Enzo at Giancarlo. At dahil hindi niya mahuli ang mga ito, ang mga mahal sa buhay nito ang kanyang gagantihan. Sinimulan niya sa bahay ni Giancarlo, pero mabuti na lamang at naroroon si Carmela upang ipagtanggol sina Yaya, Giuseppe at Pamela.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!